Tua MABEL

Cliciwch yma i weld ein cyfryngau a chyhoeddiadau.

Cefndir

Datblygwyd batri MABEL dros dair blynedd (2008 – 2011) fel rhan o astudiaeth draws-ieithyddol, arhydol, ar raddfa fawr, o ddatblygiad llythrennedd cynnar yn y Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Tsieceg a Slofaceg, o fewn ELDEL (Gwella Datblygiad Llythrennedd mewn Ieithoedd Ewropeaidd). Ariannwyd y project gan Marie Curie – Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol, rhaglen y seithfed fframwaith (FP7/2007-2013) o dan y cytundeb grant rhif .215961. Prif nod y project oedd egluro rhagfynegwyr gwybyddol, ieithyddol ac amgylcheddol craidd datblygiad llythrennedd plant o’r cyfnod derbyn (kindergarten) hyd at flwyddyn 2 (second grade). Cynhaliwyd pum astudiaeth gyfochrog, un ymhob gwlad. Ar hyd o bryd mae deunyddiau profion ar gael yn Saesneg, Sbaeneg, Tsiec, Slofaceg a bydd Ffrangeg yn dilyn yn fuan. Yn ogystal, datblygwyd fersiwn Gymraeg o’r batri ers hynny.

Cynnwys

Mae MABEL yn cynnwys 15 asesiad pwysicaf a mwyaf sensitif llythrennedd cynnar, fel y dilyswyd ym mhob iaith y project ELDEL. Un nodwedd unigryw batri MABEL yw bod pob prawf wedi’i greu i fod yn gyfochrog (modd cymharu’n uniongyrchol) ar draws ieithoedd.  Y sgiliau a asesir yw: gwybodaeth am lythrennau, ymwybyddiaeth o ffonemau, ac enwi’n gyflym, yn ogystal â darllen a sillafu.

Hyd yma, cyhoeddwyd pedwar prif bapur, lle defnyddiwyd y profion hyn mewn cymariaethau rhyng-ieithyddol (Caravolas et al., 2012; 2013; 2017; 2019).

Ym mhob iaith, gellir cael mynediad i’r batri, ar ôl cofrestru, i’w lawrlwytho a’i weinyddu â phapur a phensil, ac/neu i’w weinyddu â chymorth cyfrifiadur.

Sut i lywio

O dan y tab TESTS, gallwch ddod o hyd i wahanol fersiynau iaith o’r batri. Gellir gweld y rhain trwy glicio ar faner yr iaith yr hoffech ei defnyddio. Er mwyn cael gafael ar y deunyddiau hyn, ewch i’r tab SIGN IN a chofrestru i danysgrifio i ddefnyddio prawf MABEL.

Diolchiadau

Roedd y tîm a gydweithiodd ar y Pecyn Gwaith ELDEL gwreiddiol (WP1) a arweiniodd at fatri prawf MABEL yn cynnwys yr Uwch Wyddonwyr Markéta Caravolas (Cydlynydd Project), Denis Alamargot, Sylvia Defior, Michel Fayol, Charles Hulme, Marína Mikulajová, Gabriela Seidlová Málková; Ymchwilydd Profiadol Petroula Mousikou, Ymchwilwyr Cyfnod Cynnar Corina Effrim, Miroslav Litavsky, Eduardo Onochie, Naymé Salas, Miroslava Schöffelová. Dyma restr o’r Prifysgolion â gyfranwyd: Prifysgol Bangor, Cymru, PF; Prifysgol o Poitiers, FR; Prifysgol o Granada, SP; Prifysgol Blaise Pascal, Clermont Ferrand, FR; Prifysgol Efrog, PF; Prifysgol Comenius yn Bratislava, SK, Prifysgol Charles, CZ.

Am gyfeiriadau, ewch i’n tudalen cyhoeddiadau.