Видалення фонеми

Тест вимірює фонетичну обізнаність, а саме здатність аналізувати псевдослова, що відрізняються за рівнем фонологічної складності. Завданням дитини є видалення початкової приголосної та кінцевої приголосної (коди) в псевдословах. 

Вікова категорія

Тест призначений для дітей від 2 до 6 класу. Тест також можна проводити з дітьми першого класу, які отримали ³ 80% з тесту Виокремлення фонеми.  

Оцінювання (правильність та швидкість) 

Оцінюються правильність і швидкість виконання завдання. Кількість правильних відповідей є важливим показником для дітей, які досягли менше <80% під час виконання тесту. Швидкість (темп) виконання завдання є важливим показником для тих дітей, що допустили невелику кількість помилок і виконали тест на 80% і вище (>80%)  

Норми

На сьогодні норм української версії тесту не існує.

Materials for Administration

Диктофон 

Секундомір 

Видалення фонеми – аркуш відповідей 

Використовуйте найактуальнішу версію тесту

Тест (версія): 1

Норми: 0

Оновлення: 27.08.22

Щоб отримати доступ до матеріалів, слід залогуватися logged in