Prof. Sylvia Defior 

Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania - Zobacz profil

Zainteresowania naukowe:

  • Rozwój umiejętności czytania i pisania w języku hiszpańskim; międzyjęzykowe badania nad rozwojem umiejętności czytania I pisania 
  • Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)
  • Testy to diagnozy kompetencji w czytaniu i pisaniu; programy terapii trudności w czytaniu i pisaniu  
  • 2008-2012 koordynator hiszpańskiej części projektu ELDEL  

Prof Defior odpowie na zapytania o hiszpańską wersję baterii MABEL  – info@eldel-mabel.net