Notebook
O Ymchwil i Ymarfer
Yn rhannu asesiadau sgiliau llythrennedd cynnar o ansawdd

Mae MABEL yn fatri amlieithog hynod arloesol ar gyfer asesu sgiliau llythrennedd cynnar a chysylltiedig â llythrennedd mewn dysgwyr uniaith, dwyieithog ac ail iaith. Fe’i crëwyd gan dîm rhyngwladol o ymchwilwyr fel un allbwn o brosiect Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol Ewropeaidd. Wedi’i ddilysu gan ymchwil, mae MABEL yn adnodd ar y we y bwriedir ei ddefnyddio gan seicolegwyr addysg, therapyddion iaith a lleferydd, ac athrawon anghenion addysgol arbennig. Mae MABEL yn enghraifft o sut y gall canlyniadau prosiect ymchwil seico-addysgol wella gwaith arbenigwyr iaith a llythrennedd, a dod â buddion addysgol i ddysgwyr mewn sawl gwlad.