Notebook
Od výzkumu k praxi
Sdílíme kvalitní diagnostiku předpokladů rozvoje gramotnostních dovedností

Ještě nejste členem? Zaregistrujte se pro bezplatný přístup k testové baterii nyní.

MABEL je inovativním způsobem zpracovaná multilingvální testová baterie pro hodnocení raných gramotnostních a s rozvojem gramotnosti souvisejících dovedností. Je vhodná pro užití při diagnostické a poradenské práci s monolingvními a bilingvními dětmi i s dětmi, které si osvojují gramotnost v jiném než ve svém mateřském jazyce. MABEL byla vytvořena mezinárodním týmem vědců jako jeden z dílčích výstupů grantového projektu Evropské tréninkové sítě (Marie Curie Actions, ITN) 7. Rámcového programu EU. Testová baterie MABEL byla v rámci uvedeného výzkumného grantu validizována a v současné době má podobu komplexního nástroje sdíleného prostřednictvím internetu. Je určena zejména školním psychologům, logopedům a speciálním pedagogům v systému podpory tzv. společného vzdělávání. MABEL je mimo jiné příkladem zhodnocení výsledků základního výzkumu na poli studia gramotnosti ve prospěch dalšího rozvoje vzdělávacích systémů v různých zemích:  ať už prostřednictvím rozšíření nabídky kvalitních diagnostických a metodických nástrojů pro odborníky profesionály nebo cílenou podporou žáků a studentů v průběhu procesu vzdělávání.