O MABEL

Východiska

Baterie testů MABEL vznikala v průběhu let 2008-2012 v rámci řešení rozsáhlého longitudinálního kroslingvistického výzkumu vývoje počáteční gramotnosti v angličtině, francouzštině, španělštině, češtině a slovenštině – ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages). Tento projekt byl financován z prostředků 7. Rámcového programu EU, Marie Curie – Initial Training Network. Hlavním cílem projektu bylo popsat kognitivní, jazykové a environmentální předpoklady rozvoje počáteční gramotnosti dětí od mateřské školy do druhého ročníku základní školy. V každé z pěti zemí byla realizována samostatná výzkumná studie. Nad rámec původního projektu ELDEL byla dodatečně vyvinuta i verze testové baterie pro velštinu.

Obsah

MABEL obsahuje 14 nejdůležitějších a diagnosticky nejcitlivějších testů rané gramotnosti, ověřených v každém jazyce v projektu ELDEL. Jedinečnost testové baterie MABEL  spočívá v tom, že testy této testové baterie byly tvořeny ve všech jazycích paralelně, tak, aby byly varianty testů v jednotlivých jazycích srovnatelné a konstruované podle stejných principů. Testy této testové baterie zahrnují úlohy pro posuzování: znalosti písmen, fonematického povědomí, rychlého jmenování, čtení a psaní.

Testové úlohy lze v každém jazyce po předchozí registraci používat buď po stažení pdf. v klasické variantě administrace tužka – papír nebo s využitím webového rozhraní MABEL a/nebo ve formě počítačem asistované administrace (kde je to možné).

Orientace na stránkách

Na hlavní liště webových stránek v záložce “Zkoušky” můžete najít verze testové baterie v jednotlivých jazycích. Jazykové verze se otevírají kliknutím na symbol vlajky země odpovídající jazyku, který chcete použít. Pro zpřístupnění jednotlivých testových materiálů je třeba se v záložce SIGN IN registrovat a získat přístup jako registrovaný uživatel MABEL.

Poděkování

Tým původní pracovní skupiny ELDEL (WP1), který dal vzniknout testové baterii MABEL, tvořili: badatelé Markéta Caravolas (koordinátorka projektu), Denis Alamargot, Sylvia Defior, Michel Fayol, Charles Hulme, Marína Mikulajová, Gabriela Seidlová Málková; a stážisté Petroula Mousikou (na pozici zkušený výzkumný pracovník), Corina Effrim, Miroslav Litavský, Eduardo Onochie, Naymé Salas a Miroslava Schöffelová ( )na pozici začínající výzkumný pracovník). Do projektu byla zapojena tato univerzitní pracoviště: Bangor University ve Velké Británii; Université de Poitiers, ve Francii; Universidad de Granada ve Španělsku; Université Blaise Pascala Clermont Ferrand ve Francii, University of York ve Velké Británii; Univerzita Komenského na Slovensku, Univerzita Karlova v České republice.