Test skládání hlásek

Test skládání hlásek měří schopnost fonematického povědomí, konkrétně schopnost spojovat hlásky do slov a tvořit z nich nová, skutečná slova.  Položky této testové úlohy zahrnují různě dlouhá i různě složitá slova. Jednotlivé položky testu tedy variují od jednoduchých dvouhláskových slov po čtyřhlásková slova se složitější hláskovou stavbou.

Věkové rozpětí

Tento test u učen dětem od posledního ročníku mateřské školy až po děti ze třetího ročníku školy základní.

Hodnocení – přesnost (a poznámky k ukončení testu)

V této úloze hodnotíme jen správnost odpovědi připsáním 1 nebo 0 bodů. Pokud dítě odpoví správně, tj. vytvoří správné slovo, získává 1 bod, v ostatních případech pak hodnotíme 0 body.

Test můžeme zadávat celý (11 položek u předškolních dětí, 24 položek u dětí starších), ale můžeme zvažovat uplatnění kritéria pro ukončení testu (viz dále poznámky v části 3. Testové položky).

Normy

Normy k tomuto testu jsou v současnosti připravené pro poslední ročník MŠ až 2. ročník ZŠ.

Materiály pro administraci

Rekordér.

Obrázky pro administraci testu – MÍČ, DŮM.

Záznamový arch pro Skládání hlásek

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 1

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 20/08/20

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.