Synteza fonemowa

Test mierzy świadomość fonologiczną, a konkretnie zdolność do syntezy (łączenia) dźwięków
mowy w celu utworzenia sensownych wyrazów. Pozycje testu celowo zróżnicowano pod
względem trudności, od najłatwiejszych dwufonemowych wyrazów aż po bardziej złożone,
czterofonemowe, zawierające grupy spółgłoskowe.

Zakres wieku

Test jest odpowiedni dla dzieci od zerówki do klasy trzeciej.

Obliczanie wyników (poprawność)

Odpowiedzi w tym teście kodujemy zero-jedynkowo. Jeśli dziecko wypowie oczekiwane
słowo, przyznajemy jeden punkt, w przeciwnym razie zero punktów
Stosujemy krótszą wersję testu (10 pozycji) w zerówce, zaś dłuższą (24 pozycje) w przypadku
dzieci starszych. Zawsze należy zastosować zasadę przerywania testu po serii niepowodzeń,
opisaną w punkcie 3 poniżej.

Normy

Obecnie dysponujemy brytyjskimi normami dla dzieci od zerówki [Reception Year] do klasy 2
(Year 2]

Materiały i
narzędzia

Urządzenie do nagrywania
Obrazki potrzebne przy podawaniu instrukcji (DOM, MYSZ)
Synteza fonemowa – arkusz wyników

Upewnij się, że stosujesz najnowszą wersję testu: 

Wersja testu:  1

Wersja norm testowych: 0

Zaktualizowano: 28/09/23

Aby uzyskać dostęp do materiałów testowych musisz się zalogować.