Rejestracja

Uwaga! Projekt MABEL oraz dostęp do jego strony internetowej zostały przedłużone do czerwca 2024, nieodpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników. Twoja rejestracja będzie aktualna do tej daty. W przypadku dalszego przedłużenia projektu poinformujemy Cię o nim.

Wypełniony przez Ciebie formularz rejestracji zostanie sprawdzony.  Może to zająć nieco czasu.  Dostęp do testów uzyskasz dopiero z chwilą otrzymania emaila “aktywacja” ze strony MABEL, a nie po otrzymaniu pierwszego emaila potwierdzającego otrzymanie wypełnionego przez Ciebie formularza rejestracji.

Jeśli masz problem z dostępem do testów pomimo otrzymania emaila potwierdzającego rejestrację, bądź jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.    
     
   

Nazwa użytkownika, hasło i email

Podaj swój email, następnie wybierz nazwę użytkownika oraz mocne hasło

Hasło musi mieć co najmniej 7 znaków
Hasło musi mieć co najmniej 7 znaków

Zawód i kwalifikacje

MABEL powinien być stosowany przez osoby wykwalifikowane w diagnozie specjalnych potrzeb edukacyjnych, np. psychologów edukacyjnych, nauczycieli-terapeutów czy logopedów. Jest także przeznaczony dla naukowców zainteresowanych problematyką nabywania umiejętności czytania i pisania. MABEL może też służyć studentom psychologii, pedagogiki, logopedii czy terapii pedagogicznej. Aby upewnić się, że MABEL jest używany przez osoby wykwalifikowane oraz spełniające nasze warunki, poprosimy Cię o potwierdzenie kategorii użytkownika, którą zadeklarowałeś. Udostępnimy Ci materiały MABEL jak tylko otrzymamy to potwierdzenie.To ensure that MABEL is used by qualified and eligible registrants, we will seek confirmation of your status in the category of user that you will select below. As soon as we have confirmation, we will enable you to access the MABEL materials.

Zgoda

Dane kontaktowe instytucji/organizacji akredytującej

Address Line 1
Address Line 2
City
State or Region
Country  *
Zip
Wybierz wersję językową, z której chciałbyś korzystać