Registrácia

Registrujete sa, aby ste získali prístup k testom MABEL – v tejto prvej fáze sprístupňujeme verziu 1, ktorá bude k dispozícii zdarma do 31. mája 2021. Podmienky využívania testov, zadefinované v tejto registrácii, sa vzťahujú na fázu 1. Vaše registračné údaje budú uchované do 31. mája 2021. Po tomto dátume ich spoľahlivo vymažeme, môžete však o ich vymazanie požiadať aj skôr. Plné znenie podmienok nájdete v časti Ochrana súkromia.

Počítame s pokračovaním projektu MABEL aj vo fáze 2 od júna 2021. Všetkých registrovaných užívateľov upozorníme pred ukončením fázy 1 na možnosť obnovenia registrácie.

Po tom, ako odošlete registračný formulár, Vaša žiadosť bude overovaná. Tento proces môže trvať nejaký čas.  Následne Vám z našej webstránky zašleme “aktivačný” email. Prístup k testom získate až na základe “aktivačného” emailu, nie na základe registrácie. 

Ak ste zaregistrovaní a nemáte prístup k testovacím materiálom alebo máte všeobecný dotaz, kontaktujte nás.


Prihlasovacie meno, heslo a mailová adresa

Napíšte svoju mailovú adresu, následne prihlasovacie meno, ktoré chcete používať a silné heslo

Heslo musí mať najmenej 7 znakov.
Heslo musí mať najmenej 7 znakov.

Povolanie a kvalifikácia

MABEL je určený pre kvalifikovaných odborníkov, ktorí hodnotia vzdelávacie potreby: predovšetkým pre školských a poradenských psychológov, špeciálnych pedagógov a logopédov. Je určený tiež pre výskumníkov, ktorí sa zameriavajú na oblasť gramotnosti. A napokon, testy MABEL môžu využívať aj študenti vysokých škôl vo vyššie uvedených odboroch. Aby sme sa uistili, že MABEL sa dostane do rúk len kvalifikovaným registrovaným odborníkom, overíme si váš status v kategórii, ktorú si vyberiete nižšie. Len čo získame dôkaz o vašej odbornosti, umožníme vám prístup k MABEL materiálom.

Povolenie a súhlas

Kontaktné údaje zamestnávateľa alebo akreditujúcej inštitúcie

Prosím, vyberte, s ktorými jazykovými verziami plánujete najviac pracovať: