Hlavný Tím

 • Doc. Markéta Caravolas

  Koordinátorka Projektu

  Univerzita Bangor, Bangor, Wales, Spojené kráľovstvo - Prezriet' profil

  Oblasti výskumu:

  • Medzijazykový výskum osvojovania gramotnosti
  • Výskum písanej reči
  • Špecifické poruchy učenia – dyslexia
  • 2008-2012 – koordinátorka medzinárodného projektu ELDEL

  Kontakt pre anglickú, velšskú a francúzsku verziu testov MABEL –info@eldel-mabel.net

 • Prof. Sylvia Defior

  Granada University, Granada, Španielsko - Prezriet' profil

  Oblasti výskumu:

  • Rozvoj gramotnosti v španielčine a medzijazykový výskum gramotnosti
  • Špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia)
  • Testy na hodnotenie gramotnosti a intervenčné programy
  • 2008-2012 vedúca španielskej výskumnej skupiny v projekte ELDEL

  Kontakt pre španielsku verziu testov MABEL – info@eldel-mabel.net

 • Prof. Marína Mikulajová

  Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovenská republika - Prezrieť profil

  Oblasti výskumu:

  • Jazykový vývin a poruchy reči
  • Dyslexia v medzijazykovom kontexte
  • Tréning fonematického uvedomovania u detí so špeciálnymi potrebami
  • 2008-2012 vedúca slovenskej výskumnej skupiny v projekte ELDEL

  Kontakt pre slovenskú verziu testov MABEL info@eldel-mabel.net

 • Doc. Gabriela Seidlová Málková

  Univerzita Karlova, Praha, Česká republika - Prezriet' profil

  Oblasti výskumu:

  • Fonologické schopnosti pri osvojovaní gramotnosti
  • Rozvoj čítania a pravopisu v českých základných školách
  • Diagnostické nástroje a intervenčné stratégie v rozvoji gramotnosti
  • 2008-2012 vedúca českej výskumnej skupiny v projekte ELDEL

  Kontakt pre českú verziu testov MABEL – info@eldel-mabel.net