Prof. Marína Mikulajová

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovenská republika – Prezrieť profil

Oblasti výskumu:

  • Jazykový vývin a poruchy reči
  • Dyslexia v medzijazykovom kontexte
  • Tréning fonematického uvedomovania u detí so špeciálnymi potrebami
  • 2008-2012 vedúca slovenskej výskumnej skupiny v projekte ELDEL

Kontakt pre slovenskú verziu testov MABEL info@eldel-mabel.net