Profesor Marína Mikulajová  

Paneuropejski Uniwersytet w Bratysławie, Słowacja - Zobacz profil  

Zainteresowania naukowe:

  • Rozwój językowy i zaburzenia rozwoju językowego  
  • Trening świadomości fonologicznej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
  • Dysleksja w różnych językach 
  • 2008-2012 koordynator słowackiej części projektu ELDEL  

Prof. Mikulajová odpowie na zapytania o słowacką wersję baterii MABEL  – info@eldel-mabel.net