Yr Athro Marína Mikulajová

Prifysgol Pan-Ewropeaidd Bratislava, Gweriniaeth Slofacia – Gweld Proffil

Meysydd Ymchwil:

  • Datblygiad iaith ac anhwylderau iaith
  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth seinyddol mewn plant ag anghenion arbennig
  • Dyslecsia ar draws ieithoedd
  • 2008-2012 Pennaeth grŵp ymchwil Slofacia Project ELDEL

Cyswllt am fersiwn Slofaceg o fatri prawf MABEL – info@eldel-mabel.net