Tîm Craidd

 • Dr. Markéta Caravolas

  Cydlynydd

  Pryfisgol Bangor, Bangor, Cymru - Gweld Proffil

  Meysydd Ymchwil:

  • Astudiaethau traws-ieithyddol o ddatblygiad llythrennedd
  • Prosesau sillafu ac ysgrifennu
  • Anabledd dysgu penodol – namau llythrennedd datblygiadol
  • 2008-2012 Cydlynydd rhwydwaith ELDEL

  Cyswllt am fersiynau Saesneg, Cymraeg a Ffrangeg o fatri prawf MABEL – info@eldel-mabel.net

 • Yr Athro Sylvia Defior

  Prifysgol Granada, Granada, Sbaen - Gweld Proffil

  Meysydd Ymchwil:

  • Datblygiad llythrennedd mewn astudiaethau Sbaeneg a Thraws-ieithyddol o ddatblygiad llythrennedd
  • Anableddau Dysgu Penodol (Dyslecsia, Dysgraffia, Dyscalcwlia)
  • Profion Asesu Llythrennedd a Rhaglenni Ymyrraeth
  • 2008-2012 Pennaeth grŵp ymchwil Sbaen Project ELDEL

  Cyswllt am fersiwn Sbaeneg o fatri prawf MABEL – info@eldel-mabel.net

 • Yr Athro Marína Mikulajová

  Prifysgol Pan-Ewropeaidd Bratislava, Gweriniaeth Slofacia - Gweld Proffil

  Meysydd Ymchwil:

  • Datblygiad iaith ac anhwylderau iaith
  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth seinyddol mewn plant ag anghenion arbennig
  • Dyslecsia ar draws ieithoedd
  • 2008-2012 Pennaeth grŵp ymchwil Slofacia Project ELDEL

  Cyswllt am fersiwn Slofaceg o fatri prawf MABEL – info@eldel-mabel.net

 • Dr. Gabriela Seidlová Málková

  Prifysgol Charles, Prâg, Gweriniaeth Tsiec - Gweld Proffil (gweler hefyd)

  Meysydd Ymchwil:

  • Prosesau ffonolegol ac orthograffig mewn caffael llythrennedd
  • Datblygu darllen a sillafu mewn plant ysgolion cynradd Gweriniaeth Tsiec
  • Offer asesu a strategaethau ymyrraeth mewn perthynas â datblygu llythrennedd
  • 2008-2012 Pennaeth grŵp ymchwil Tsiec ym mhroject ymchwil WP1 ELDEL

  Cyswllt am fersiwn Tsieceg o fatri prawf MABEL – info@eldel-mabel.net