Dr. Gabriela Seidlová Málková

Prifysgol Charles, Prâg, Gweriniaeth Tsiec – Gweld Proffil (gweler hefyd)

Meysydd Ymchwil:

  • Prosesau ffonolegol ac orthograffig mewn caffael llythrennedd
  • Datblygu darllen a sillafu mewn plant ysgolion cynradd Gweriniaeth Tsiec
  • Offer asesu a strategaethau ymyrraeth mewn perthynas â datblygu llythrennedd
  • 2008-2012 Pennaeth grŵp ymchwil Tsiec ym mhroject ymchwil WP1 ELDEL

Cyswllt am fersiwn Tsieceg o fatri prawf MABEL – info@eldel-mabel.net