Dr Gabriela Seidlová Málková  

Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy - Zobacz profil (oraz tę stronę)  

Zainteresowania naukowe:

  • Procesy fonologiczne i ortograficzne w nabywaniu umiejętności czytania i pisania 
  • Rozwój umiejętności czytania i zapisywania wyrazów u czeskich uczniów szkół podstawowych 
  • Rozwój umiejętności czytania i pisania – narzędzia diagnostyczne i strategie interwencji 
  • 2008-2012 koordynator czeskiej części projektu ELDEL  

Dr Malková odpowie na zapytania o czeską wersję baterii MABEL  – info@eldel-mabel.net