Doc. Gabriela Seidlová Málková

Univerzita Karlova, Praha, Česká republika – Prezriet’ profil

Oblasti výskumu:

  • Fonologické schopnosti pri osvojovaní gramotnosti
  • Rozvoj čítania a pravopisu v českých základných školách
  • Diagnostické nástroje a intervenčné stratégie v rozvoji gramotnosti
  • 2008-2012 vedúca českej výskumnej skupiny v projekte ELDEL

Kontakt pre českú verziu testov MABEL – info@eldel-mabel.net