Doc. Gabriela Seidlová Málková

Univerzita Karlova, Praha, Česká Republika – Prohlédnout Profil (viz také)

Oblasti výzkumného zájmu:

  • Pregramotnost a vývoj čtení a psaní v průběhu školního věku
  • Fonologické a ortografické procesy ve vývoji gramotnosti
  • Cross-lingvistický výzkum pro mapování vývoje gramotnosti
  • Nástroje pro hodnocení a intervenční strategie ve vztahu k rozvoji gramotnosti
  • 2008- 2012 vedoucí české pracovní skupiny pro studium vývoje gramotnosti v projektu ELDEL

Kontakt pro Českou verzi testů baterie MABEL – info@eldel-mabel.net