Publikace & Mediální výstupy

Publikace vycházející z projektů ELDEL (WP1) a MABEL:

Caravolas, M.; Lervåg, A.; Mikulajová, M., Defior, S.; Seidlová Málková, G.; & Hulme, C. (2019). A cross-linguistic, longitudinal study of the foundations of decoding and reading comprehension ability. Scientific Studies of Reading, Online First. doi: https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1580284

Caravolas, M. (2017). Growth of Word and Pseudoword Reading Efficiency in Alphabetic Orthographies: Impact of Consistency. Journal of Learning Disabilities, https://doi.org/10.1177/0022219417718197

Caravolas, M.; Lervåg, A.; Defior, S.; Seidlová Málková, G.; & Hulme, C. (2013) Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science, 24, 1398-1407. (Available online)

Caravolas, M.; Lervåg, A.; Mousikou, P.; Efrim, C.; Litavsky, M.; Onochie-Quintanilla, E.; Salas, N.; Schöffelová, M.; Defior, S.; Mikulajová, M.; Seidlová-Málková G.; & Hulme, C. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(6), 678-686. (Available online)

Další publikace

Nováková, I., Nováková Schöffelová, M., Mikulajová, M.: Když dítě vidí, co má slyšet. Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 154 s. ISBN 978-80-7603-184-5

Mikulajová, M. (2019). MABEL – multijazyková batéria testov ranej gramotnosti, založená na dôkazoch [MABEL – Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy – An evidence-based tool]. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, 2, 134–146.

Salas, N., & Caravolas, M. (2019).  Dimensionality of early writing in English and Spanish.  Journal of Literacy Research, 51, 272-292. https://doi.org/10.1177/1086296X19858146

Onochie-Quintanilla, E., Defior, S. A., & Simpson, I. C. (2019). RAN and orthographic processing: What can syllable frequency tell us about this relationship? Journal of Experimental Child Psychology, 182, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2019.01.002

Onochie-Quintanilla, E., Defior, S. & Simpson, I. C. (2017). Visual Multi-Element Processing as a Pre-Reading Predictor of Decoding Skill. Journal of Memory and Language, 94, 134–148. http://dx.doi.org/10.1016/j.jml.2016.11.003

Dizertační práce

Onochie-Quintanilla, E. Cognitive precursors to reading skill acquisition in Spanish. Granada: Universidad de Granada, 2016. [http://hdl.handle.net/10481/43900].  Doctoral Thesis

Salas, N. (2013). Early development of text writing in two contrasting orthographies: English and Spanish. Bangor University. https://research.bangor.ac.uk/portal/en/theses/early-development-of-text-writing-in-two-contrasting-orthographies-english-and-spanish(09c3d7ec-64fa-4aad-8e5d-9dc78afdca35).html. Doctoral Thesis

Schöffelová, M. (2013). Porozumění syntaktickým strukturám u dětí mladšího školního věku. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 180 s. [Understanding syntactic structures of children of early school age. Charles University, Prague, Faculty of Education. 180 pgs. Doctoral Thesis.]