O MABEL

Východiska

Baterie testů MABEL vznikala v průběhu let 2008-2012 v rámci řešení rozsáhlého longitudinálního kroslingvistického výzkumu vývoje počáteční gramotnosti v angličtině, francouzštině, španělštině, češtině a slovenštině – ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages). Tento projekt byl financován z prostředků 7. Rámcového programu EU, Marie Curie – Initial Training Network. Hlavním cílem projektu bylo popsat kognitivní, jazykové a environmentální předpoklady rozvoje počáteční gramotnosti dětí od mateřské školy do druhého ročníku základní školy. V každé z pěti zemí byla realizována samostatná výzkumná studie. Nad rámec původního projektu ELDEL byla dodatečně vyvinuta i verze testové baterie pro velštinu. Aktuálně jsou testové materiály dostupné pro angličtinu, španělštinu, češtinu, slovenštinu a velštinu. V brzké době plánujeme zveřejnění materiálů ve francouzštině. Postupně také, ve spolupráci s kolegy z dalších zemí, vzniká portugalská a polská verze MABEL. 

Obsah

MABEL obsahuje 15 nejdůležitějších a diagnosticky nejcitlivějších testů rané gramotnosti, ověřených v každém jazyce v projektu ELDEL. Jedinečnost testové baterie MABEL  spočívá v tom, že testy této testové baterie byly tvořeny ve všech jazycích paralelně, tak, aby byly varianty testů v jednotlivých jazycích srovnatelné a konstruované podle stejných principů. Testy této testové baterie zahrnují úlohy pro posuzování: znalosti písmen, fonematického povědomí, rychlého jmenování, čtení a psaní.

Aktuálně jsou publikovány čtyři klíčové výzkumní studie, ve kterých jsme uplatnili mezijazykové srovnání (Caravolas et al., 2012, 2013, 2017, 2019).

Další publikace o MABEL:

Mikulajová, M. (2019). MABEL – multijazyková batéria testov ranej gramotnosti, založená na dôkazoch [MABEL – Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy – An evidence-based tool]. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, 2, 134–146.

Orientace na stránkách

Na hlavní liště webových stránek v záložce “Zkoušky” můžete najít verze testové baterie v jednotlivých jazycích. Jazykové verze se otevírají kliknutím na symbol vlajky země odpovídající jazyku, který chcete použít. Pro zpřístupnění jednotlivých testových materiálů je třeba se v záložce SIGN IN registrovat a získat přístup jako registrovaný uživatel MABEL. Poté získáte testové materiály ve formátu pdf. pro administraci formou „tužka-papír“. Testové verze vybraných úloh ve formátu počítačem asistované administrace aktuálně teprve připravujeme ke spuštění. 

Poděkování

Tým původní pracovní skupiny ELDEL (WP1), který dal vzniknout testové baterii MABEL, tvořili: badatelé Markéta Caravolas (koordinátorka projektu), Denis Alamargot, Sylvia Defior, Michel Fayol, Charles Hulme, Marína Mikulajová, Gabriela Seidlová Málková; a stážisté Petroula Mousikou (na pozici zkušený výzkumný pracovník), Corina Effrim, Miroslav Litavský, Eduardo Onochie, Naymé Salas a Miroslava Schöffelová (na pozici začínající výzkumný pracovník). Do projektu byla zapojena tato univerzitní pracoviště: Bangor University ve Velké Británii; Université de Poitiers, ve Francii; Universidad de Granada ve Španělsku; Université Blaise Pascala Clermont Ferrand ve Francii, University of York ve Velké Británii; Univerzita Komenského na Slovensku, Univerzita Karlova v České republice. Na plnění výzkumného záměru pracovní skupiny ELDEL WP1 se také aktivně podíleli hostující a spolupracující odborníci: Arne Lervåg z Universitetet i Oslo v Norsku a Brett Kessler z  Washington University ze Spojených států amerických.

Jak citovat MABEL

Pokud citujete MABEL webové stránky, prosíme používejte tyto údaje:

Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., & Seidlová Málková, G. (2019). Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy. MABEL. https://www.eldel-mabel.net/

Pokud citujete jednotlivé české testy, použijte tento citační údaj:

Caravolas, M., Mikulajová, M., Defior, S., & Seidlová Málková, G. (2018).  Testy. Multilanguage Assessment Battery of Early Literacy. MABEL. https://www.eldel-mabel.net/cs/test/

Reference najdete na naší stránce publikací.