Test elize hlásek

Test hodnotí fonematické povědomí, konkrétně schopnost vynechávat hlásky v pseudoslovech s rozdílnou mírou fonologické složitosti. Cílové fonémy jsou první souhlásky a poslední souhlásky v pseudoslovech.

Věkové rozpětí

Test je vhodný pro předškoláky a školáky ve věku 6-12 let. Konkrétně pro ty děti, které zvládají plnit úlohu Izolace hlásek v pseudoslovech  (výkon > 80%).

Hodnocení: přesnost, rychlost

Sledujeme přesnost i rychlost řešení úlohy. Přesnost je důležitějším ukazatelem u dětí, které v jakékoliv části tohoto testu (první hláska, poslední hláska, celkové skóre) ještě v přesnosti nedosahují vysoké hodnoty (tedy neplní správně více, než 80% položek). Rychlost je naopak důležitějším ukazatelem u dětí, které tuto úlohu zvládají velmi přesně. Kritérium pro ukončení testu není: vždy zadávejte všechny položky testu.

Normy

Pro tento test jsou v současnosti dostupné normy pro přesnost a rychlost pro dětí 1. a 2. ročníku základní školy.

Materiály pro administraci

Rekordér, stopky, záznamový arch pro test Elize hláse

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 1

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 20/08/20

You must be logged in to access test materials.