Tasg Dileu Ffonemau

Mae’r prawf hwn yn mesur sgiliau ymwybyddiaeth ffonolegol (hynny yw, trin sain lleferydd), yn arbennig, dadansoddi ffugeiriau sy’n wahanol o ran lefelau cymhlethdod ffonolegol. Y ffonemau a dargedir yw cytseiniaid cychwynnol (ffonemau cychwynnol) a chytseiniaid olaf (ffonemau olaf).

Ystod Oedran

Yn addas i blant ym Mlwyddyn 1 sy’n dangos meistrolaeth (> 80%) yn y prawf Ynysu ffonemau, ac ar gyfer plant rhwng 6 a 12 oed (hynny yw, Blynyddoedd 2 i 6 y DU).

Sgorio (Cywirdeb yn erbyn cyflymder)

Caiff cywirdeb a chyflymder eu mesur. Cywirdeb yw’r mesur mwy ystyrlon mewn unrhyw ran o’r prawf (Onsets, Codas, Cyfanswm) lle nad yw plant wedi cyrraedd meistrolaeth mewn cywirdeb (³ 80%) hyd yma.  Mae mesur cyflymder yn fwyaf ystyrlon i blant sydd wedi cyrraedd lefel meistrolaeth mewn cywirdeb.

Normau

Bydd normau  Cymraeg ar gael yn fuan.

Deunyddiau gweinyddu

Dyfais recordio

Stopwats Taflen

Sgôr Dileu Ffonemau

Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r fersiwn prawf fwyaf diweddar:

Fersiwn prawf: 3

Diweddarwyd: 12.03.21Rhaid i chi fewngofnodi i gael mynediad at ddeunyddiau prawf.