Usuwanie fonemów

Test mierzy świadomość fonologiczną, a konkretnie zdolność analizy pseudosłów różniących się poziomem złożoności fonologicznej. Zadaniem dziecka jest usunięcie głosek w nagłosie (aliteracje) i wygłosie (kody).

Zakres wieku

Test jest odpowiedni dla dzieci w klasie 1, dla których test identyfikacji fonemów jest łatwy (ponad 80% odpowiedzi poprawnych), a także wszystkich dzieci w klasach 2-6.

Obliczanie wyników

Mierzymy zarówno poprawność, jak i czas wykonania zadania. Poprawność wnosi więcej informacji w przypadku dzieci, dla których test nie jest jeszcze łatwy (tj. tych, które udzielają nie więcej niż 80% odpowiedzi poprawnych). Czas wykonania wnosi więcej informacji w przypadku tych dzieci, które popełniają niewiele błędów.

Normy

Obecnie (lipiec 2023) dysponujemy brytyjskimi normami w zakresie poprawności i czasu wykonania testu dla dzieci w klasie drugiej 2 [Year 2] 

Materiały i narzędzia

Urządzenie do nagrywania 

Stoper 

Usuwanie fonemów – arkusz wyników 

Upewnij się, że stosujesz najnowszą wersję testu: 

Wersja testu:  1

Wersja norm testowych: 0

Zaktualizowano: 28/09/23

Aby uzyskać dostęp do materiałów testowych musisz się zalogować.