Test rychlého čtení pseudoslov

Test měří výkonnost dítěte ve schopnosti dekódování a to v rámci úlohy čtení pseudoslov v časovém limitu 60 sekund. Pseudoslova představují pro dítě neznámý materiál bez konkrétního významu. Při jejich čtení se musí dítě opírat především o svoji znalost korespondencí písmen a hlásek (grafémovo-fonémových korespondencí), aby dokázalo dekódovat řetězce písmen. Testy tohoto typu jsou považovány za vhodné ukazatele fonologického zpracování, resp. plynulosti dekódování na úrovni grafémovo-fonémových korespondencí.

Věkové rozpětí

Tento test je vhodný pro děti posledního ročníku mateřské školy až po 6. ročník základní školy. U začínajících nebo nezkušených čtenářů, dětí předškolního věku nebo v prvním ročníku základní školy, ovšem nepřináší administrace této úlohy žádné informace nad rámec administrace testu Rychlého čtení slov.

Hodnocení: přesnost, plynulost, chyby

Přesnost a plynulost: Celkový výsledek testu rychlého hlasitého čtení pseudoslov získáme tak, že odečteme počet chybně přečtených pseudoslov (včetně položek, které dítě přeskočilo a nepřečtlo) od celkového počtu pseudoslov, které dítě přečetlo.

Chyby: Chyby se zpravidla nevyhodnocují jako samostatné skóry v testech rychlosti/plynulosti čtení. Ovšem pro diagnostické účely je někdy vhodné srovnávat chybovost vůči normám dle věku nebo ročníku dítěte. To může odborníkům pomoci v diagnostické praxi přesněji odlišit charakter čtenářského výkonu dítěte. Zda se jedná o dítě, které čte velmi pomalu, ale přesně, o dítě čtoucí rychle, ale se značným počtem chyb nebo o dítě čtoucí velmi pomalu a s chybami.

Normy

Aktuálně dostupné normy pro české jazykové prostředí jsou k dispozici pro děti od 1. do 2. ročníku základní školy.

Materiály pro administraci

Rekordér

Stopky

Rychlé čtení pseudoslov- záznamový arch

Rychlé čtení pseudoslov- karta pro dítě

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 2

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 01/08/20

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni