Test rýchleho čítania pseudoslov

Test meria výkon v čítaní vo forme hlasitého čítania pseudoslov v limite jednej minúty.  Pseudoslová sú neexistujúce slová, ktoré nemajú význam, a preto sa čitateľ pri ich čítaní opiera prevažne o znalosť grafémovo-fonémových korešpondencií a číta ich ako reťazce písmen.  Takéto testy sa považujú za dobré ukazovatele fonologického spracovania informácií, obzvlášť grafo-fonémovej plynulosti čítania.

Vekové rozpätie

Test sa dá použiť u detí od posledného roka materskej školy až po 6. ročník ZŠ, avšak u veľmi neskúsených čitateľov (materská škola – 1. ročník) neprináša žiadne informácie navyše v porovnaní s jeho alternatívou –  Testom rýchleho čítania slov.

Skórovanie: presnost’, plynulosť a chyby:

Presnosť a plynulosť: Celkový výsledok testu predstavuje počet správne prečítaných pseudoslov za jednu minútu. Vypočítame ho tak, že od celkového počtu pseudoslov, ktoré dieťa prečítalo odpočítame nesprávne prečítané pseudoslová (včítane vynechaných).

Chyby: Vo výkonových testoch čítania sa zvyčajne samostatne nehodnotí skóre chýb. Avšak pre praktické účely môže byť niekedy užitočné zistiť, v akom pomere je u dieťaťa chybovosť čítania voči normám podľa veku alebo ročníka. Toto odborníkom v praxi umožňuje odhadnúť, či dieťa číta relatívne veľmi pomaly, ale presne, alebo či číta rýchlo a robí pritom veľa chýb, alebo či číta aj pomaly aj s chybami.

Normy

Normy sú v súčasnosti vytvorené pre 1. a 2. ročník ZŠ.

Pomôcky na administráciu

Diktafón, Stopky, Záznamový hárok k Testu rýchleho čítania pseudoslov, Testová karta k Testu rýchleho čítania pseudoslov.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu: 

Verzia testu: 4

Verzia noriem: 2

Aktualizované: 13/11/2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.