Notebook
Od výskumu k praxi
Spoločné zdieľanie kvalitnej diagnostiky základov gramotnosti

MABEL je vysoko inovatívna multijazyková batéria testov na hodnotenie raných gramotnostných schopností a ich prediktorov u monolingválnych, bilingválnych detí a detí, ktoré sa učia cudzí jazyk. Vytvoril ju medzinárodný tím odborníčok ako jeden z výstupov Európskeho projektu ITN (European Initial Training Network project). Validita testov MABEL je výskumne dokázaná. Webová stránka MABEL je vytvorená pre poradenských a školských psychológov, logopédov a špeciálnych pedagógov. MABEL je príkladom toho, ako výsledky psychologického výskumu v oblasti vzdelávania môžu skvalitniť prácu odborníkov a slúžia na prospech deťom v učení vo viacerých krajinách.