Test rychlého jmenování (RAN) – Obrázky

Test hodnotí rychlost jmenování nealfanumerických stimulů, tedy vizuálně prezentovaných stimulů, které nevyžadují pro pojmenování znalost materiálu alfabetického nebo numerického charakteru. Přesněji, tento test měří schopnost rychlé a plynulé produkce slovních označení velmi dobře známých obrázků.

Věkové rozpětí

Test nepoužívá alfa-numerické symboly, je tedy vhodný pro děti předškolního věku, vyhovuje také dětem 1. a 2. ročníků ZŠ.

Hodnocení

Rychlost

Hodnotíme čas (zaznamenaný v  sekundách), který dítě potřebuje na pojmenování sady obrázků. Hodnocený čas je průměrem výkonu dítěte v obou administrovaných sadách- tj. (sekundy v Sadě 1 + sekundy v Sadě 2)/2.

Chyby

Sledujeme chyby- tedy počet nesprávně pojmenovaných obrázků/obrázků, které dítě přeskočilo v každé administrované sadě. Hodnocený počet chyb je průměrem počtu chyb z obou administrovaných sad-  (tj. (chyby v Sadě 1 + chyby v Sadě 2/2. Chybové hodnoty posuzujeme spíše kvalitativně, neboť jsou u typicky se vyvíjejících dětí málo četné.

Normy

K tomuto testu jsou v současnosti dostupné normy pro rychlost pojmenovávání u dětí posledního ročníku MŠ, 1. a 2. ročníku ZŠ.

Materiály pro administraci

Rekordér, Stopky, RAN – obrázky – Karta pro dítě – Sada 1 a RAN – obrázky – Karta pro dítě -Sada 2), Rychlé jmenování (RAN) – obrázky – Záznamový arch.

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 1

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 28/07/2020

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.