Test izolace hlásek

Test izolace hlásek měří schopnost fonematického povědomí, konkrétně schopnost vydělovat hlásky z pseudoslov, které se liší mírou fonologické složitosti. Cílovými fonémy v této testové úloze jsou počáteční a koncové konsonanty (prétury a kody).

Věkové rozpětí

Izolace hlásek je snazší než Elize hlásek, z toho důvodu je tento test vhodný zejména pro děti předškolního věku a děti prvního ročníku základní školy. Pro starší děti je tato úloha vhodná, pokud pracujeme s dětmi se suspektními nebo již diagnostikovanými fonologickými deficity nebo s dětmi s výukovými obtížemi nebo poruchami v oblasti čtení a psaní.

Hodnocení: přesnost

V této úloze sledujeme pouze přesnost plnění. V případech, kdy děti dosahují vysoké přesnosti (resp. správnosti) v plnění této úlohy a skórují nad 80% v obou částech testu (počáteční i koncová hláska), je vhodné administrovat ještě další úlohu pro posuzování fonematického povědomí.  Tedy například Elizi hlásek, kde je možné sledovat nejen přesnost, ale i rychlost realizace fonematické analýzy.

Normy

Nomy k tomuto testu jsou v současné době k dispozici pro děti z posledního ročníku mateřské školy a 1. ročníku základní školy.

Materiály pro administraci

Rekordér, Izolace hlásek- záznamový arch

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 2

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 20/08/20

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.