Wyodrębnianie fonemów

Test mierzy świadomość fonologiczną, a konkretnie zdolność analizy pseudosłów
różniących się poziomem złożoności fonologicznej. Zadaniem dziecka jest wyodrębnienie
głosek w nagłosie (aliteracje) i wygłosie (kody).

Zakres wieku

Test jest łatwiejszy niż usuwanie fonemów i stąd odpowiedni dla dzieci w zerówce i klasie 1,
oraz starszych dzieci u których podejrzewamy bądź potwierdziliśmy trudności fonologiczne
lub w czytaniu i pisaniu.

Obliczanie wyników

Mierzymy tylko poprawność. Jeśli dziecko wykona ten test z łatwością (poprawność co
najmniej 80% zarówno w nagłosie jak i w wygłosie) wówczas należy rozważyć badanie
bardziej złożonym testem Usuwania Fonemów, w którym mierzy się zarówno poprawność
jak i czas wykonania.

Normy

Obecnie dysponujemy brytyjskimi normami dla dzieci w zerówce [Reception] i klasie 1 [Year
1]

Materiały i narzędzia

Urządzenie do nagrywania
Wyodrębnianie fonemów — arkusz wyników

Upewnij się, że stosujesz najnowszą wersję testu: 

Wersja testu:  1

Wersja norm testowych: 0

Zaktualizowano: 28/09/23

Aby uzyskać dostęp do materiałów testowych musisz się zalogować.