Test spojování obrázků a slov

Test hodnotí výkon dítěte v tichém čtení v časovém limitu 3 minut. Dobrý výkon v  tomto testu se odvíjí od znalosti slov zařazených v jednotlivých položkách a od dobrého dekódování čtyř nabízených variant zápisu cílového slova; zejména na schopnosti odlišit grafo-fonémické distraktory od cílového slova.

Věkové rozpětí

Test je vhodný pro děti posledního ročníku mateřské školy až do 4. ročníku základní školy. Je vhodný pro individuální i skupinovou formu administrace. Níže uvedené zadání instrukcí vyhovuje spíše variantě skupinové administrace testu.

Hodnocení: výkon v tichém čtení

Celkový skór v tichém čtení získáme odečtením počtu nesprávně zvolených odpovědí od celkového počtu dítětem ve 3 minutovém limitu řešených položek.

Hodnocení: analýza chyb

Analýza chybných odpovědí umožňuje orientační posouzení problematických tendencí dítěte v průběhu procesu čtení. Tendence vybírat grafo-fonémické distraktory může např. naznačovat slabé dekódování. Tendence vybírat sémantické distraktory může odrážet malou obeznámenost dítěte se slovy z testových položek, může reflektovat obtíže s rozpoznáváním obrázků nebo obtíže s pozorností při zpracování vizuálních podnětů. Převažující tendence vybírat nesouvisející distraktory a /nebo náznaky náhodné volby mohou naznačovat celkově nízkou úroveň dekódování a dovednosti rozpoznávání slov.

Normy

K testu jsou aktuálně k dispozici normy pro děti posledního ročníku mateřské školy, prvního a druhého ročníku základní školy.

Materiály pro administraci

Stopky

Spojování obrázků a slov- Pracovní sešit

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu:  

Verze testu: 1

Verze norem: 1

Aktualizováno: 21/07/2020

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni