Test znalosti písmen – Pojmenovávání písmen

Tento test hodnotí znalost velkých a malých písmen abecedy. Úkolem dítěte je říkat nahlas jak se jednotlivá písmena abecedy vyslovují (např. /m/) a jaký je jejich název v abecedě (např./em/). Velká a malá písmena hodnotíme v průběhu testu zvlášť a zapisujeme pro ně skóre přesnosti. Test není zadáván v časovém limitu a měl by být zadáván dětem individuálně.

Věkové rozpětí

Tento test je vhodný pro děti posledních ročníků mateřských škol a pro žáky prvních ročníků ZŠ. Lze ho ale použít i pro žáky vyšších ročníků, kde se objevují nebo očekáváme obtíže ve čtení nebo psaní. Děti předškolního věku se písmena v mateřských školách systematicky neučí, i přesto ale mohou některá písmena znát. Informace rozvíjející se znalosti písmen mohou již v období předškolního věku být velmi informativní z hlediska pozdějšího rozvoje gramotnostních dovedností.

Hodnocení: přesnost

Skóre přesnosti uvádíme pro každou ze čtyř dílčích znalostí zvlášť (tj. pro znalost vyslovování nebo názvu písmene v abecedě, velkých nebo malých písmen). Celkové skóre je součtem správných odpovědí v těchto čtyřech dílčích úlohách.

Normy

Nomy k tomuto testu jsou k dispozici pro děti posledního ročníku mateřské školy a 1. ročníku ZŠ (typicky si děti plně osvojují znalost písmen v průběhu druhého pololetí prvního ročníku ZŠ).  Normy jsou k dispozici pro znalost vyslovování písmen (velkých a malých písmen dohromady) a pro celkové skóre znalosti názvů písmen abecedy (velkých a malých písmen dohromady). Zvlášť jsou k dispozici normy pro celkové skóre znalosti písmen (ze všech čtyř dílčích znalostí dohromady).

Materiály pro administraci

Rekordér

Záznamový arch k Testu znalosti písmen

Podnětový materiál pro administraci testu (sady kartiček s velkými a malými s písmeny k rozstříhání)

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 2

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 20/08/20

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.