Test rychlého jmenování (RAN) – Písmena

Test hodnotí rychlost jmenování alfabetických stimulů, tedy vizuálně prezentovaných stimulů, které nevyžadují pro pojmenování znalost materiálu alfabetického charakteru. Přesněji, tento test měří schopnost rychlé a plynulé produkce slovních označení velmi dobře známých písmen.

Věkové rozpětí

Test používá numerické symboly, je tedy vhodný pro děti 1. a 2. ročníků ZŠ. Není vhodný pro děti v předškolním věku (z mateřských škol).

Hodnocení

Rychlost

Hodnotíme čas (zaznamenaný v  sekundách), který dítě potřebuje na pojmenování sady písmen. Hodnocený čas je průměrem výkonu dítěte v obou administrovaných sadách- tj. (sekundy v Sadě 1 + sekundy v Sadě 2)/2.

Chyby

Sledujeme chyby- tedy počet nesprávně pojmenovaných písmen/písmen, které dítě přeskočilo v každé administrované sadě. Hodnocený počet chyb je průměrem počtu chyb z obou administrovaných sad-  (tj. (chyby v Sadě 1 + chyby v Sadě 2/2. Chybové hodnoty posuzujeme spíše kvalitativně, neboť jsou u typicky se vyvíjejících dětí málo četné.

Normy

Normy budou brzy přidány.

Materiály pro administraci

Rekordér, Stopky, RAN – písmena – Karta pro dítě – Sada 1 a RAN – písmena – Karta pro dítě -Sada 2), Rychlé jmenování (RAN) – písmena – Záznamový arch

Stáhněte si verzi PDF

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.