Enwi Awtomatig Cyflym (RAN) – Llythrennau

Mesur cyflymder enwi llythyren; hynny yw, dangosir llythrennau ac mae angen gwybodaeth o’r wyddor.  Mae’r prawf hwn yn mesur gallu’r plant i gynhyrchu labeli geiriol yn gyflym ac yn rhugl ar gyfer llythrennau cyfarwydd iawn yn yr wyddor.

Ystod Oedran

Gan ei fod yn brawf alffaniwmerig, mae’r prawf hwn yn briodol ar gyfer plant ym mlwyddyn 1 a 2.  Nid yw’n briodol i’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn y dosbarth derbyn.

Sgorio (cyflymder, gwallau)

Cyflymder: Cyfartaledd nifer yr eiliadau a gymerir i enwi’r set lawn o lythrennau ym mhob treial (hynny yw, (eiliadau treial 1 + eiliadau treial 2)/2).

Gwallau:  Cyfartaledd nifer y llythrennau sydd wedi eu henwi’n anghywir neu sydd wedi eu hosgoi ym mhob treial (hynny yw (gwallau treial 1 + gwallau treial 2)/2). Sylwch, dim ond ystyriaeth ansoddol a roddir i gyfraddau gwallau gan fod y rhain fel rheol yn isel iawn.

Normau

Bydd normau Cymraeg ar gael yn fuan.

Deunyddiau gweinyddu

Dyfais recordio

Stopwats

Cerdyn ymarfer a phrawf llythrennau RAN; Taflen sgôr llythrennau RAN

Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r fersiwn prawf fwyaf diweddar:

Fersiwn prawf: 2

Diweddarwyd: 12.03.2021Rhaid i chi fewngofnodi i gael mynediad at ddeunyddiau prawf.