Test rýchleho menovania – písmená

Rýchlosť pomenovania alfabetických podnetov, t. j. vizuálne prezentovaných podnetov, ktoré vyžadujú alfabetické znalosti. Konkrétnejšie tento test meria schopnosť rýchlo a plynulo slovne vyjadriť vybrané dobre známe písmená.

Správne pomenovanie písmen: /A/, /S/, /K/, /M/, /O/.

Vekové rozpätie

Keďže tento test je alfabetický, je vhodný len pre deti školského veku. Nie je vhodný pre deti predškolského veku.

Skórovanie: rýchlosť, chyby

Rýchlosť: Vypočítajte priemerný čas v sekundách, potrebný na pomenovanie všetkých písmen v oboch pokusoch: (pokus 1 v sekundách + pokus 2 v sekundách)/2.

Chyby: Vypočítajte priemerný počet nesprávne pomenovaných alebo vynechaných písmen v oboch pokusoch: (pokus 1 chyby + pokus 2 chyby)/2. Pozor, chyby hodnotíme len kvalitatívne vzhľadom na to, že ich počet je zvyčajne veľmi malý.

Normy

Normy budú čoskoro pridané.

Pomôcky na administráciu

Diktafón. Stopky. Zácvičná karta a dve testové karty k Testu rýchleho menovania – písmená. Záznamový hárok k Testu rýchleho menovania – písmená.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu: 

Verzia testu: 1

Aktualizované: 09.05.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.