Szybkie automatyczne nazywanie (RAN) – litery

Test mierzy tempo i poprawność nazywania liter

Zakres wieku

Ponieważ bodźce mają charakter alfanumeryczny, to test jest on odpowiedni dla dzieci w klasach 1 – 2. Nie jest odpowiedni dla większości dzieci w “zerówce”.

Obliczanie wyników (tempo, błędy)

Tempo: Średnia liczba sekund potrzebnych do nazwania wszystkich liter w obu próbach: (liczba sekund w próbie 1 + liczba sekund w próbie 2)/2
Błędy: Średnia liczba liter błędnie nazwanych lub pominiętych w obu próbach: (liczba błędów w próbie 1 + liczba błędów w próbie 2)/2
Uwaga: błędy są analizowane jedynie jakościowo ponieważ są na ogół bardzo nieliczne.

Normy

Obecnie istnieją angielskie normy dla tempa wykonania testu w klasach 1 – 2 [Year 1, Year 2].

Materiały i narzędzia

Urządzenie do nagrywania
Stoper
RAN litery – karta treningowa oraz karty badania 1 oraz 2
RAN litery – arkusz wyników

Upewnij się, że stosujesz najnowszą wersję testu: 

Wersja testu:  1

Wersja norm testowych: 0

Zaktualizowano: 28/09/23

Aby uzyskać dostęp do materiałów testowych musisz się zalogować.