Test psaní jednoduchých slov

Test psaní jednoduchých slov hodnotí schopnost dítěte napsat vybraná, dětem předškolního věku dobře známá slova, která se typicky objevují ve slabikářích, v knihách pro čtenáře začátečníky, ale i v běžném okolí předškolních dětí. Test sestává z osmi položek. První dvě položky testu – jméno dítěte a slovo MÁMA – jsou v rámci testu použité jako zácvičné položky k probuzení zájmu dítěte o požadovanou písemnou aktivitu, jsou ale zároveň zahrnuty do hodnocení výkonu dítěte. Ostatní položky testu tvoří dvě velmi frekventovaná slova označující konkrétní objekty a čtyři velmi frekventovaná gramatická slova.

Věkové rozpětí

Tento test je vhodný pro děti posledních ročníků mateřských škol a pro žáky prvních ročníků ZŠ. Lze ho ale použít i pro žáky vyšších ročníků, kde se objevují obtíže ve čtení nebo psaní. Cílem tohoto testu není hodnotit dovednosti osvojené v rámci formalizované výuky nebo vzdělávacího procesu v mateřských školách. Test má hodnotit spíše spontánně osvojené pisatelské dovednosti. I když se děti neučí v mateřských školách psát, často ale mají představu o tom, jak se píší různá slova a jak psaní vypadá. Počáteční, tzv. objevené, pisatelské projevy předškolních dětí jsou velmi informativní z hlediska rozvoje pregramotnostních dovedností a rozvoje počáteční gramotnosti.

Hodnocení: přesnost

Každou správně zapsanou položku testu hodnotíme 1 bodem, chybně zapsaná slova hodnotíme 0 body. Dítě tedy může v tomto testu získat až 8 bodů. Doporučujeme ale také pro potřeby kvalitativního vyhodnocení zaznamenávat přepisy produkce dítěte. Analýzy výsledků dítětem samostatně objeveného principu tvorby psaného textu, nám umožnují porozumět individuálnímu způsobu chápání procesu tvorby psaného textu dítětem. Mohou také pomoci posoudit úroveň rozvoje dílčích dovedností důležitých pro rozvoj psaní.

Test zadáváme celý (všech 8 položek).

Normy

Normy k tomuto testu jsou v současnosti připravené pro poslední ročník mateřské školy až do 1. ročníku základní školy, kdy děti typicky psaní jednoduchých slov ovládnou.    

Materiály pro administraci testu

List pro psaní dítěte, tužka nebo pero (podle zvyklostí dítěte nebo obvyklé praxe ve školní třídě)

Záznamový arch pro Test psaní jednoduchých slov

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 1

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 28/07/2020

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.