Test rychlého čtení slov

Test měří plynulost a přesnost čtení slov ve formátu úlohy s časovým limitem.  Podnětový materiál tvoří slova, pro která předpokládáme v dětské populaci cílové skupiny tohoto testu relativně dobrou obeznámenost (alespoň v rámci mluvené řeči). Slova jsou v rámci podnětového materiálu uspořádána z hlediska jejich čtenářské náročnosti od nejjednodušších (jedno či dvoupísmenná slova) až po slova náročnější (tříslabičná). Už děti v předškolních třídách v mateřské škole mohou v tomto testu přečíst alespoň některá slova. Výrazně se pak výkon v tomto testu zvyšuje od konce prvního ročníku základní školy. Test byl konstruován tak, aby představoval pro čtenáře co nejméně obtíží z hlediska procesu dekódování. Můžeme ho tedy považovat za velmi dobrý ukazatel plynulosti čtení.

Věkové rozpětí

Tento test je vhodný pro děti posledního ročníku mateřské školy až po 6. ročník základní školy.

Hodnocení: přesnost, plynulost

Celkový výsledek testu rychlého hlasitého čtení slov získáme tak, že odečteme počet chybně přečtených slov (včetně položek, které dítě přeskočilo a nepřečtlo) od počtu slov, které dítě přečetlo. Test zpravidla umožňuje relativně vysoké skóre přesnosti, chybovost proto v tomto testu nesledujeme.

Normy

Aktuálně dostupné normy pro české jazykové prostředí jsou k dispozici pro děti od posledního ročníku mateřské školy do 2. ročníku základní školy.

Materiály pro administraci

Rekordér

Stopky

Rychlé čtení slov – Záznamový arch

Rychlé čtení slov – Karta pro dítě

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu:

Verze testu: 1

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 21/07/2020

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni