Test rýchleho čítania slov

Test meria výkon v čítaní vo forme hlasitého čítania slov v limite jednej minúty.  Slová sú vybrané na základe ich relatívne vysokej známosti a sú zoradené od najjednoduchších po trojslabičné. Dokonca aj deti v predškolskom veku dokážu prečítať niekoľko slov a presnosť čítania je spravidla veľmi vysoká už od konca 1. ročníka. Slová v tomto teste nie sú náročné na dekódovanie a test meria najmä plynulosť čítania.

Vekové rozpätie

Test sa dá použiť u detí od posledného roka materskej školy až po 4. ročník ZŠ.

Skórovanie: plynulosť

Celkové skóre hlasitého čítania predstavuje počet správne prečítaných slov za tri minúty. V tomto teste deti dosahujú vysokú presnosť, preto chyby spravidla samostatne nevyhodnocujeme.

Normy

Normy sú v súčasnosti vytvorené pre posledný ročník materskej školy, 1. a 2. ročník ZŠ.

Pomôcky na administráciu

Diktafón, Stopky, Záznamový hárok k Testu rýchleho čítania slov, Testová karta k Testu rýchleho čítania slov.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu:  

Verzia testu: 2

Verzia noriem: 3

Aktualizované: 17/11/2019Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.