Test znalosti písmen – Psaní písmen

Tento test hodnotí schopnost dítěte zapisovat písmena podle diktátu, tedy zapisovat diktované hlásky, které k jednotlivým písmenům patří (diktované písmeno). Test je často užíván jako indikátor časných pisatelských dovedností dítěte. Psaní písmen je složitější a náročnější úloha než rozpoznávání písmen, poněvadž vyžaduje vybavení vhodného písmene nebo skupiny písmen z paměti, výběr správného tvaru písmene z paměti a následně zápis písmene na papír. Test obsahuje celkem 15 písmen: pět samohlásek a deset souhlásek. Písmena patřící k souhláskám byla vybírána tak, aby v ostatních méně konzistentních jazycích zahrnovala cca 5 písmen s relativně více konsistentní vazbou foném- písmeno (např., /b/, /m/) a pět s vazbou nekonzistentní (např., /k/, /dʒ/). U písmen s nekonzistentní vazbou foném – písmeno je možné akceptovat i alternující formy zápisu písmene. Test není zadáván v časovém limitu a lze ho administrovat individuálně nebo v malých skupinách.

Věkové rozpětí

Tento test je vhodný pro děti posledních ročníků mateřských škol a pro žáky prvních ročníků ZŠ. Lze ho ale použít i pro žáky vyšších ročníků, kde se objevují obtíže ve čtení nebo psaní. Děti předškolního věku se písmena v mateřských školách neučí, obzvlášť ne názvy písmen z abecedy. Nicméně zpravidla nějaká písmena v tomto věku znají, obzvlášť diktovaná (tj. názvy hlásek, které k písmenům patří). Informace o úrovni časných pisatelských dovedností jsou velmi hodnotné z hlediska včasného posuzování rizika rozvoje gramotnostních obtíží.

Hodnocení (přesnost)

Dva body udílíme v tomto testu za každé správně napsané a správně v prostoru umístěné písmeno, jeden bod za správně napsané a chybně v prostoru umístěné písmeno (např. vertikální nebo horizontální inverze). Za nesprávně zapsaná písmena udílíme nula bodů. V tomto testu můžeme použít pravidlo pro ukončení, pokud dítě zřetelně odmítá napsat šest za sebou diktovaných písmen. Poznámka: pokud dítě projevuje zájem a vůli písmena zapisovat, pokračujeme v testu zadáváním všech testových položek bez ohledu na to, zda dítě v zápisu písmen chybuje.

Normy

Nomy k tomuto testu jsou v současné době k dispozici pouze pro děti z posledního ročníku mateřské školy a 1. ročníku ZŠ a pouze pro hodnoty správně řešených položek z testu.

Materiály a pomůcky pro administraci testu

List pro psaní dítěte, tužka nebo pero (podle zvyklostí dítěte nebo obvyklé praxe ve školní třídě)

Záznamový arch pro Test znalosti písmen – psaní

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 1

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 28/07/2020

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.