Test rychlého jmenování (RAN) – Číslice

Test hodnotí rychlost jmenování numerických stimulů, tedy vizuálně prezentovaných stimulů, které nevyžadují pro pojmenování znalost materiálu numerického charakteru. Přesněji, tento test měří schopnost rychlé a plynulé produkce slovních označení velmi dobře známých číslic.

Věkové rozpětí

Test používá numerické symboly, je tedy vhodný pro děti 1. a 2. ročníků ZŠ. Není vhodný pro děti v předškolním věku (z mateřských škol).

Hodnocení

Rychlost

Hodnotíme čas (zaznamenaný v  sekundách), který dítě potřebuje na pojmenování sady čísel. Hodnocený čas je průměrem výkonu dítěte v obou administrovaných sadách- tj. (sekundy v Sadě 1 + sekundy v Sadě 2)/2.

Chyby

Sledujeme chyby- tedy počet nesprávně pojmenovaných čísel/čísel, které dítě přeskočilo v každé administrované sadě. Hodnocený počet chyb je průměrem počtu chyb z obou administrovaných sad-  (tj. (chyby v Sadě 1 + chyby v Sadě 2/2. Chybové hodnoty posuzujeme spíše kvalitativně, neboť jsou u typicky se vyvíjejících dětí málo četné.

Normy

K tomuto testu jsou v současnosti dostupné normy pro rychlost pojmenovávání u dětí 1. a 2. ročníku ZŠ.

Materiály pro administraci

Rekordér, Stopky, RAN – čísla – Karta pro dítě – Sada 1 a RAN – čísla – Karta pro dítě -Sada 2), Rychlé jmenování (RAN) – čísla – Záznamový arch

Prosíme věnujte pozornost časovým údajům v záhlaví testů a ujistěte se, že užíváte nejnovější verzi příslušného testu.

Verze testu: 1

Verze normativních údajů: 1

Upravená verze: 01/08/20

Stáhněte si verzi PDF

Pro přístup k testovacím materiálům musíte být přihlášeni.