Test rýchleho menovania – čísla

Rýchlosť pomenovania numerických podnetov, t. j. vizuálne prezentovaných podnetov, ktoré vyžadujú numerické znalosti. Konkrétnejšie tento test meria schopnosť rýchlo a plynulo slovne vyjadriť vybrané dobre známe čísla.

Správne pomenovanie čísel: DVA/DVE, TRI, ŠESŤ, SEDEM, DEVÄŤ

Vekové rozpätie

Keďže tento test je numerický, je vhodný len pre deti školského veku. Nie je vhodný pre deti predškolského veku.

Skórovanie: rýchlosť, chyby

Rýchlosť: Vypočítajte priemerný čas v sekundách, potrebný na pomenovanie všetkých čísel v oboch pokusoch: (pokus 1 v sekundách + pokus 2 v sekundách)/2.

Chyby: Vypočítajte priemerný počet nesprávne pomenovaných alebo vynechaných čísel v oboch pokusoch: (pokus 1 chyby + pokus 2 chyby)/2. Pozor, chyby hodnotíme len kvalitatívne vzhľadom na to, že ich počet je zvyčajne veľmi malý.

Normy

V súčasnosti sú k dispozícii normy pre 1. a 2. ročník ZŠ.

Pomôcky na administráciu

Diktafón, Stopky, Zácvičná karta a dve testové karty k Testu rýchleho menovania – čísla, Záznamový hárok k Testu rýchleho menovania – čísla.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu: 

Verzia testu: 1

Verzia noriem: 2

Aktualizované: 09.05.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.