Enwi Awtomatig Cyflym (RAN) – Digidau

Mae’r prawf yn mesur cyflymder enwi eitemau rhifyddol ac yn cyflwyno eitemau’n weledol sydd angen gwybodaeth rifyddol. Felly bydd y prawf yn mesur gallu’r plant i gynhyrchu labeli ar lafar i enwi’r digidau yn rhugl ac yn sydyn.

Ystod oedran

Oherwydd mae’n brawf alffaniwmerig, bydd y prawf yma yn addas ar gyfer plant ym mhlwyddyn 1 a 2. Ni fydd y prawf yma yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion y dosbarth derbyn.

Sgorio (Cyflymder, Gwallau)

Cyflymder: Cyfartaledd yr eiliadau mae’n gymryd i enwi’r holl set o’r gwrthrychau sydd ymhob treial (e.e., (eiliadau o dreial 1 + eiliadau o dreial 2)/2).

Gwallau: Cyfartaledd nifer y gwrthrychau sydd wedi eu henwi yn anghywir neu wedi eu methu (e.e., (gwallau o dreial 1 + gwallau o dreial 2)/2).Bydd cyfradd y gwallau ond yn cael ei hystyried yn ansoddol, byddant yn isel iawn.

Normau

Bydd normau Cymraeg ar gael yn fuan.

Deunyddiau gweinyddu

Dyfais recordio

Stopwats

Cerdyn Ymarfer a Phrawf Digidau RAN; Taflen Sgôr Digidau RAN

Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r fersiwn prawf fwyaf diweddar:

Fersiwn prawf: 2

Diweddarwyd: 12.03.21Rhaid i chi fewngofnodi i gael mynediad at ddeunyddiau prawf.