Enwi Awtomatig Cyflym (RAN) – Digidau

Mae’r prawf yn mesur cyflymder enwi eitemau rhifyddol ac yn cyflwyno eitemau’n weledol sydd angen gwybodaeth rifyddol. Felly bydd y prawf yn mesur gallu’r plant i gynhyrchu labeli ar lafar i enwi’r digidau yn rhugl ac yn sydyn.

Ystod oedran

Gan ei fod yn brawf alffaniwmerig, mae’r prawf yma yn addas ar gyfer plant ym mlwyddyn 1 a 2. Ni fydd y prawf yma yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion y dosbarth derbyn.

Sgorio (Cyflymder, Gwallau)

Cyflymder: Cyfartaledd yr eiliadau mae’n gymryd i enwi’r holl set o’r gwrthrychau sydd ymhob treial (e.e., (eiliadau o dreial 1 + eiliadau o dreial 2)/2).

Gwallau: Cyfartaledd nifer y gwrthrychau sydd wedi eu henwi yn anghywir neu wedi eu methu (e.e. (gwallau o dreial 1 + gwallau o dreial 2)/2).Bydd cyfradd y gwallau ond yn cael ei hystyried yn ansoddol, oherwydd ei bod fel arfer yn isel iawn.

Normau

Bydd normau Cymraeg ar gael yn fuan.

Deunyddiau gweinyddu

Dyfais recordio

Stopwats

Cerdyn Ymarfer a Phrawf Digidau RAN

Taflen Sgôr Digidau RAN

Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r fersiwn prawf fwyaf diweddar:

Fersiwn prawf: 2

Diweddarwyd: 12.03.21

Rhaid i chi fewngofnodi i gael mynediad at ddeunyddiau prawf.