Doc. Markéta Caravolas

Koordinátorka Projektu

Univerzita Bangor, Bangor, Wales, Spojené kráľovstvo – Prezriet’ profil

Oblasti výskumu:

  • Medzijazykový výskum osvojovania gramotnosti
  • Výskum písanej reči
  • Špecifické poruchy učenia – dyslexia
  • 2008-2012 – koordinátorka medzinárodného projektu ELDEL

Kontakt pre anglickú, velšskú a francúzsku verziu testov MABEL –info@eldel-mabel.net