Prof. Sylvia Defior

Granada University, Granada, Španielsko – Prezriet’ profil

Oblasti výskumu:

  • Rozvoj gramotnosti v španielčine a medzijazykový výskum gramotnosti
  • Špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia)
  • Testy na hodnotenie gramotnosti a intervenčné programy
  • 2008-2012 vedúca španielskej výskumnej skupiny v projekte ELDEL

Kontakt pre španielsku verziu testov MABEL – info@eldel-mabel.net