Cofrestru

Bydd y Telerau Defnyddio a nodir yn y ffurflen gofrestru hon yn berthnasol tan fis Mai 2026. Bydd eich gwybodaeth gofrestru yn cael ei storio tan 5 Mai 2026, ac ar ôl hynny byddwn yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr am unrhyw estyniadau pellach. Bydd eich data yn cael ei storio’n ddiogel drwy gydol y Prosiect Gwahardd oni bai eich bod yn gofyn i’ch data gael ei ddileu cyn y dyddiad hwn. Mae’r telerau llawn wedi’u hamlinellu yn ein Polisi Preifatrwydd.

Os ydych wedi cofrestru ac yn methu â chyrchu deunyddiau prawf, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol, cysylltwch â ni.    
     
   

Enw defnyddiwr, Cyfrinair a chyfeiriad Email

Rhowch eich cyfeiriad e-bost ac yna'ch enw defnyddiwr dymunol a chyfrinair cryf.

Rhaid i'r cyfrinair fod o leiaf 7 nod o hyd.
Rhaid i'r cyfrinair fod o leiaf 7 nod o hyd.

Proffesiwn a Chymhwyster

Mae MABEL wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio gan aseswyr cymwys o anghenion addysgol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: seicolegwyr addysg, athrawon / cydgysylltwyr anghenion addysgol arbennig, athrawon llythrennedd / dyslecsia arbenigol, a therapyddion iaith a lleferydd. Mae hefyd wedi'i fwriadu ar gyfer ymchwilwyr sydd â diddordeb sy'n arbenigo ym maes datblygu llythrennedd. Yn olaf, gall y deunyddiau MABEL fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr addysg uwch yn y meysydd addysgol a chlinigol perthnasol a restrir uchod.To ensure that MABEL is used by qualified and eligible registrants, we will seek confirmation of your status in the category of user that you will select below. As soon as we have confirmation, we will enable you to access the MABEL materials.

Caniatadau a Chytundeb

Manylion Cyswllt Corff Sefydliadol / Achrededig