Test skladania hlások

Test meria schopnosť fonematického uvedomovania, konkrétne schopnosť spájať hlásky do slov a utvárať z nich existujúce slová. Na zisťovanie tejto schopnosti sú úlohy zostavené z jednoduchších aj zložitejších slov, od dvojhláskových po štvorhláskové.

Vekové rozpätie

Test je určený deťom od posledného ročníka materskej školy po 3. ročník ZŠ.

Skórovanie: správnosť a poznámka o prerušení testovania

V tomto teste hodnotíme len správnosť odpovedí 1/0. Ak dieťa utvorí správne slovo, získa jeden bod; v opačnom prípade nula bodov.

Test môžeme administrovať celý (11 položiek u predškolákov, ináč 24 položiek), avšak prečítajte si poznámku v časti 3 (Ako testujeme), týkajúcu sa kritéria prerušenia.

Normy

Normy po ročníkoch sú v súčasnosti vytvorené pre posledný ročník materskej školy až 1. ročník ZŠ.

Pomôcky na administráciu

Diktafón. Zácvičné obrázky – DOM, PES. Záznamový hárok k Testu skladania hlások.

Prosím, uistite sa, že používate najaktuálnejšiu verziu testu:  

Verzia testu: 1

Verzia noriem: 1

Aktualizované: 09.05.2019

Na prístup k testovacím materiálom musíte byť prihlásení.