Registrace

Registrujete se k bezplatnému užívání diagnostické baterie MABEL, ve verzi pro první fázi distribuce. Tato fáze je platná od zveřejnění obsahu diagnostické baterie MABEL na tomto webovém rozhraní až do 31.5.2021. Podmínky užívání diagnostické baterie MABEL pojmenované v rámci této registrace platí po celou dobu trvání první fáze distribuce baterie MABEL. Informace, které v rámci registračního procesu poskytnete budou uloženy správcem webových stránek MABEL až do 31. 5. 2021. Po tomto datu budou vámi uvedené údaje bezpečně smazány- , s výjimkou případů, kdy o smazání sami požádáte ještě před 31. 5. 2021. Plné znění podmínek registrace je k dispozici v sekci Ochrana soukromí

Projekt diagnostické baterie MABEL je zamýšlen tak, aby mohl pokračovat i ve druhé, navazující fázi, od června 2021. Všichni registrovaní uživatelé budou včas před koncem první fáze zveřejnění MABEL upozorněni a informování o možnostech obnovení registrace pro fázi druhou.

Po odeslání registračního formuláře Vaši žádost prověřujeme. Potvrzení o  přijetí Vašeho registračního formuláře je začátkem tohoto procesu Prosíme vezměte na vědomí, že tento proces vyžaduje jistý čas. Přístup k testovým materiálům získáte až na základě „aktivačního“ emailu správce MABEL, který je výsledkem procesu prověřování Vaší kvalifikace k užívání MABEL. Děkujeme za pochopení.

Pokud jste registrováni a máte obtíže s dostupností testových materiálů, nebo máte jiný požadavek ohledně diagnostické baterie MABEL, použijte formulář Kontaktujte nás


Uživatelské jméno, heslo a emailová adresa

Vepište svoji emailovou adresu, následně take vámi zvolené uživatelské jméno a dostatečně silné (bezpečné) heslo.

Heslo musí mít alespoň 7 znaků.
Heslo musí mít alespoň 7 znaků.

Profese a odborná kvalifikace

Testová baterie MABEL je nástroj určený uživatelům profesionálům z oblasti vzdělávání a nástrojů pro podporu vzdělávání; a to se zahrnutím (ale ne s výhradním) odborníků těchto profesí: školní psycholog, psycholog působící v oblasti vzdělávání, klinický psycholog, koordinátor vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, učitel dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální pedagog, školský a klinických logoped. MABEL je také určen badatelům v oblasti výzkumu vývoje gramotnosti. V neposlední řadě je testová baterie MABEL vhodným nástrojem pro studenty výše uvedených oborů. Pro kontrolu způsobilosti a kvalifikovanosti k užívání testové baterie MABEL ověřujeme v rámci procesu registrace vámi poskytnuté informace o vaší profesi a zaměstnání. Jakmile získáme podklady pro ověření vámi uvedené kvalifikace, umožníme vám přistup k testům testové baterie MABEL.

Svolení a souhlas

Kontaktní údaje příslušné instituce/ organizace

Prosíme vyberte jazykovou verzi MABEL, kterou máte v plánu používat nejčastěji