Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Školení s následným workshopem pro práci s multilingvální testovou baterií MABEL

15 dubna, 2021 @ 2:00 pm 6:00 pm BST

https://www.eldel-mabel.net/cs/domov/

MABEL obsahuje 15 nejdůležitějších a diagnosticky nejcitlivějších testů rané gramotnosti, ověřených prozatím v pěti evropských jazycích. Školení seznamuje primárně s českou částí testové baterie, Celá testová baterie je ale momentálně dostupná také ve verzi pro angličtinu, slovenštinu a španělštinu. Povaha konstrukce MABEL umožňuje snadný přenos poznatků o české části baterie do jejích dalších jazykových mutací. Testy této testové baterie byly tvořeny ve všech jazycích paralelně, tak, aby byly varianty testů v jednotlivých jazycích srovnatelné a konstruované podle stejných principů. Testy této testové baterie zahrnují úlohy pro posuzování: znalosti písmen, fonematického povědomí, rychlého jmenování, čtení a psaní. Informace o jednotlivých subtestech MABEL je možné dohledat na webu MABEL: https://www.eldel-mabel.net/cs/test/

Testovou baterii doporučujeme profesionálům ped. psychologické, speciálně pedagogické a logopedické  poradenské praxe. Ve formě  MABEL nabízíme kvalitní, strukturovaný a normovaný diagnostický nástroj pro posouzení kognitivních, ortografických  a jazykových předpokladů pro rozvoj gramotnosti v předškolním věku, i pro diagnostiku kvality  čtení a psaní v prvním a druhém ročníku základní školy. Velmi účelně může tato testová baterie sloužit identifikaci rizik nebo obtíží ve vývoji gramotnosti. Školení v celkovém rozsahu 8 hodin nabízí možnost seznámení s testovou baterií, představení způsobu jejího uspořádání a logiky konstrukce jednotlivých subtestů. Provede účastníky principy administrace i vyhodnocování jednotlivých subtestů i principy využití psychometrické části testové baterie. 

Témata přednášek:

  • Základní teoretická a obsahová východiska diagnostiky pregramotnostních dovedností (funkční model pro diagnostický proces v mapování vývoje počátečního čtení a psaní+ prekurzory rozvoje čtení a psaní)  
  • Základní principy diagnostiky pregramotnostních dovedností a počáteční gramotnosti, struktura MABEL
  • Psychometrické minimum

Témata pro praktická cvičení:

  • Testy fonematického povědomí a rychlého jmenování
  • Testy znalosti písmen
  • Testy čtenářských a pisatelských dovedností
  • Testy psaní
  • Obecné zásady zpracování diagnostických výsledků, doporučené postupy pro interpretaci výsledků zjištěných s užitím MABEL.

Školení je uspořádáno do dvou online setkání ve dnech 14. a 15. 4. každý den v čase od 14 do 18. Pro setkání s účastníky využíváme aplikaci ZOOM.

Školení otevíráme novým, dosud neregistrovaným uživatelům MABEL i zájemcům z řad již registrovaných uživatelů MABEL.

Pro přihlášení do kurzu prosím využijte tento interaktivní formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKzUTaZB8oQkQat9-jHXq6mkPBb4ZuGAohNmfMtJRmMgyPtw/viewform?usp=sf_link

Se srdečným pozdravem,

Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková,Ph.D.