Однохвилинний тест читання псевдослів

Тест оцінює швидкість декодування, що визначається кількістю правильно прочитаних вголос псевдослів  за одну хвилину. Псевдослова — це невідомі читачеві мовні одиниці, які не мають лексичного значення. Процес читання псевдослів головним чином полягає на вмінні зіставляти літери та звуки (графеми та фонеми), тобто на декодуванні. 

Вікова група

Тест можна використовувати для різних вікових груп дітей: від старшої групи дитячого садочку до шостого класу початкової школи. У віковій групі наймолодших учнів (від садочку до першої половини 1 класу) результати цього тесту можуть бути досить обмежені щодо інформативності у порівнянні з однохвилинним тестом читання слів.

Підрахунок результатів: правильність

Головним результатом тесту є кількість правильно прочитаних псевдослів за 1 хвилину, враховуючи автокорекції. Помилки. Зазвичай в тестах на швидкість (з лімітом часу) помилки не аналізують. Однак порівняння кількості помилок, які допустила дитина,  з кількістю помилок, які допускають інші діти в такому ж віці (або в тому самому класі), може бути корисним. Це може допомогти зрозуміти особливості читання дитини: швидко з помилками чи повільно з помилками.

Норми

На даний момент норм української версії тесту не існує.

Матеріали для проведення тесту

Пристрій для записування (диктофон)

Секундомір

Однохвилинний тест читання псевдослів — аркуш відповідей

Однохвилинний тест читання псевдослів — тестова картка

Використовуйте найактуальнішу версію тесту:

Тест (версія):1

Норми: 0

Оновлення: 27.08.22

Щоб отримати доступ до матеріалів, слід залогуватися logged in